Daňový kalendář - červenec 2013

1.7.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
 • Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10.7.2013

 • Splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

15.7.2013

 • Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013.

22.7.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření.
 • Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2013

25.7.2013

 • Splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Daňové přiznání za červen 2013.
 • Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok).
 • Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2013.
 • Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2013 a červen 2013.
 • Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013.

31.7.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013