Daňový kalendář - daň z nemovitosti 2013

31.1.2013

  • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013

31.5.2013

  • Splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně).
  • Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb).

2.9.2013

  • Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

2.12.2013

  • Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč).