Daňový kalendář - září 2013

2.9.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013
 • Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

9.9.2013

 • Splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu).

16.9.2013

 • Čtvrtletní záloha na daň.

20.9.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
 • Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

24.9.2013

 • Splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)

25.9.2013

 • Daňové přiznání za srpen 2013.
 • Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok).
 • Daňové přiznání a daň za srpen 2012 – souhrnné hlášení za srpen 2012, výpis z evidence za srpen.
 • Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2013

30.9.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013
 • Poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH