Daňový kalendář - únor 2013

11.2.2013

  • Splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

15.2.2013

  • Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012.
  • Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně.

20.2.2013

  • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

25.2.2013

  • Splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
  • Daňové přiznání za leden 2013
  • Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok).
  • Daňové přiznání a daň za leden 2013 - souhrnné hlášení za leden 2013, výpis z evidence za leden.
  • Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2012

28.2.2013

  • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013.