Daňové změny v roce 2011

Daňový systém podléhá neustálým změnám. Výjimkou není ani rok 2011 a právě proto jsme pro vás připravili tento článek shrnující ty nejdůležitější daňové změny.

Odvody na pojistné rostou

Nepěknou tradici, kdy se každým rokem zvyšují odvody na pojistné, stát dodržuje i v roce 2011.

Zdravotní pojištění

Oproti roku 2010 se v roce 2011 nepatrně navyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění, a to konkrétně na 1 670 Kč.

Důchodové a nemocenské pojištění

Minimální záloha na nemocenské pojištění OSVČ je navýšena na 92 Kč.

Pro všechny, kdo podnikají na vedlejší činnost a dobrovolně si platí nemocenské pojištění, nově vzniká povinnost hradit i zálohu na důchodové pojištění.

Záloha důchodového pojištění se zvyšuje na 1 807 Kč. Tato částka je však platná od začátku roku pouze pro osoby, které ji začínají platit. Jste-li stávajícím podnikatelem, který si důchodové pojištění již platil, platí pro vás původní částka – 1 731 Kč. Tato částka je platná až do měsíce, který předchází měsíci, ve kterém je podáván přehled o příjmech a výdajích za rok 2010.

Jste v důchodu a pracujete?

Pokud máte v důchodu nějaký stálý příjem (z vlastnictví nemovitosti, z práce, z podnikání) a váš roční příjem je více než 840 000 Kč, bude vám zdaněn nejen tento příjem, ale nově také důchod.

Zdanění výsluh policistů a vojáků

Sazbou 15 % bude zdaněno odbytné – jednorázová částka, kterou vojáci dostávají po odchodu z armády. Zdaněny budou také výsluhy bývalých policistů a vojáků.

DPH zůstává

Daň z přidané hodnoty se nemění a zůstává na 10 a 20 procentech.

Stropy sociálního a zdravotního pojištění se nemění

Strop pro sociální zdravotní pojištění se také nemění a zůstává tak na 66 000 Kč měsíčně. Větších změn se dočkáme v příštím roce, kdy strop může dosáhnout částky až 74 000 Kč.

Přísnější daňové přiznání

Dbejte na včasné odevzdání daňového přiznání, jinak vám nově může být vyměřena pokuta 0,05% za více než pětidenní zpoždění. Maximální výše tohoto postihu pak je 5% daňové povinnosti, ztráty či nadměrného odpočtu.

Odvolání proti vlastnímu daňovému přiznání, jak ho známe z dřívějška, již není možné.

Změny ohledně daně z nemovitosti

Zajímavou novinkou je, že letos nemusíte platit za převod peněz k úhradě daně z nemovitosti.

Přiznání daně z nemovitosti nyní může podat i spoluvlastník nemovitosti. Toto se podává pouze po změně zápisu v katastru.

Mění se podoba formulářů pro přiznání daně.

Má-li nemovitost několik spoluvlastníků, mohou si tito vybrat jednoho zmocněnce, který podá daňové přiznání za všechny spoluvlastníky.

Nově zavedená povodňová daň

Tato daň by měla být pouze dočasnou pro rok 2011, ale jistě víte, jak to s většinou dočasných daní je – platí se i v dalších letech. Nechme se proto překvapit, jak tomu bude v tomto případě.

Stát zavedl povodňovou daň, která má sloužit pro boj s povodněmi a jejich následky. Výše této daně je 100 Kč měsíčně. Do státního rozpočtu by tato daň měla přinést zhruba 4,6 miliardy korun.

Máte další dotazy?

Ptejte se prostřednictvím našeho webu, případně pro rychlé a bezchybné odpovědi kontaktujte společnost ARX, která už mnoho let provádí vedení účetnictví a daňové poradenství.