Daňový kalendář - duben 2013

2.4.2013

 • Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám.
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
 • Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012
 • Podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů

9.4.2013

 • Splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu).

15.4.2013

 • Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013.

22.4.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
 • Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření.
 • Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2013.

24.4.2013

 • Splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu).

25.4.2013

 • Daňové přiznání za březen 2013.
 • Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok).
 • Daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2013.
 • Souhrnné hlášení za březen 2013 a 1. čtvrtletí 2013.
 • Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013.

30.4.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013