Daňový kalendář - daň z příjmů 2013

21.1.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

31.1.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012

15.2.2013

 • Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012.
 • Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně.

20.2.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

28.2.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013.

1.3.2013

 • Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012.

15.3.2013

 • Čtvrtletní záloha na daň.
 • Podání oznámení platebního zprostředkovatele.

20.3.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
 • Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012.

2.4.2013

 • Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám.
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
 • Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012

22.4.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

30.4.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013

20.5.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

31.5.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013

17.6.2013

 • Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň.

20.6.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

1.7.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
 • Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

22.7.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

31.7.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013

20.8.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

2.9.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013

16.9.2013

 • Čtvrtletní záloha na daň.

20.9.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

24.9.2013

 • Splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)

30.9.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013

21.10.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

31.10.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013.

20.11.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

2.12.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013

16.12.2013

 • Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.