Daňový kalendář - silniční daň 2013

31.1.2013

  • daňové přiznání a daň za rok 2012

15.4.2013

  • Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013.

15.7.2013

  • Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013.

15.10.2013

  • Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013.

16.12.2013

  • Záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %