Daňový kalendář - květen 2013

10.5.2013

 • Splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

20.5.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření)

27.5.2013

 • Splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Daňové přiznání za duben 2013.
 • Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok)
 • Daňové přiznání a daň za duben – souhrnné hlášení za duben, výpis z evidence za duben.
 • Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013

31.5.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013
 • Splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně).
 • Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb).