Daňový kalendář - daň z přidané hodnoty (DPH) 2013

25.1.2013

 • Daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2012
 • Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2012
 • Výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec 2012

25.2.2013

 • Daňové přiznání a daň za leden 2013 - souhrnné hlášení za leden 2013, výpis z evidence za leden.

25.3.2013

 • Daňové přiznání a daň za únor - souhrnné hlášení za únor, výpis z evidence za únor.

25.4.2013

 • Daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2013.
 • Souhrnné hlášení za březen 2013 a 1. čtvrtletí 2013.

27.5.2013

 • Daňové přiznání a daň za duben – souhrnné hlášení za duben, výpis z evidence za duben.

25.6.2013

 • Daňové přiznání a daň za květen 2013 – souhrnné hlášení za květen 2013, výpis z evidence za květen.

25.7.2013

 • Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2013.
 • Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2013 a červen 2013.

26.8.2013

 • Daňové přiznání a daň za červenec 2013 – souhrnné hlášení za červenec 2013.

25.9.2013

 • Daňové přiznání a daň za srpen 2012 – souhrnné hlášení za srpen 2012, výpis z evidence za srpen.

30.9.2013

 • Poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

25.10.2013

 • Daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2012.
 • Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2011 a za září 2012

31.10.2013

 • Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH .

25.11.2013

 • Daňové přiznání a daň za říjen 2012 – souhrnné hlášení za říjen 2013, výpis z evidence za říjen.

27.12.2013

 • Daňové přiznání a daň za listopad 2013 – souhrnné hlášení za listopad 2013.