Daňový kalendář - prosinec 2013

2.12.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013
 • Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč).

10.12.2013

 • Splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

16.12.2013

 • Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • Záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

20.12.2013

 • Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
 • Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

27.12.2013

 • Splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu).
 • Daňové přiznání za listopad 2013.
 • Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok).
 • Daňové přiznání a daň za listopad 2013 – souhrnné hlášení za listopad 2013.
 • Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013.

31.12.2013

 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013